Friday, September 14, 2018

v noci před zápisem do druhého ročníku studia tvůrčí fotografie...