Saturday, January 19, 2019


v pátek jsem se poprvé vypravila na zámek. netopí se. trochu mi to umocnilo po-vernisážový třes. ale polední slunko ho na chvíli zastavilo.